Doelstelling Nissan: CO2-neutraal in 2050 28 januari 2021

Nissan Motor Co., Ltd. stelt zich ten doel om in 2050 met al haar activiteiten en tijdens de gehele levenscyclus van haar producten CO2-neutraal te zijn. Als onderdeel hiervan zal voor de belangrijkste markten ieder nieuw geïntroduceerd Nissan model vanaf 2030 zijn geëlektrificeerd.

Nissan streeft naar verdere innovatie op gebied van elektrificatie en fabricagetechnologie. Zo komt het bedrijf op de volgende strategische punten dichter bij haar CO2-doelstelling:

  • Innovaties op gebied van batterijtechnologie, zoals solid-state en aanverwante technologieën, om efficiëntere elektrische voertuigen te ontwikkelen voor concurrerende prijzen.
  • Doorontwikkeling van de geëlektrificeerde Nissan e-POWER aandrijflijnen voor nog meer energie-efficiëntie.
  • Ontwikkeling van een batterij-ecosysteem voor de ondersteuning van decentrale, lokale stroomopwekking uit hernieuwbare bronnen. Nissan verwacht toenemende samenwerking binnen de energiesector om de uitstoot van elektriciteitsnetten te verminderen.
  • Innovaties voor fabricageprocessen voor een betere productiviteit bij de fabricage van voertuigen, te beginnen met het Nissan Intelligent Factory-initiatief. Ook zal Nissan streven naar betere energie- en materiaalefficiëntie om de doelstelling van CO2-neutraliteit op de langere termijn te behalen.

 “We zijn vastbesloten om bij te dragen aan het creëren van een CO2-neutrale samenleving en aan het versnellen van de wereldwijde inspanningen tegen klimaatverandering”, zegt Nissan CEO Makoto Uchida. “Ons aanbod van geëlektrificeerde voertuigen zal zich wereldwijd blijven uitbreiden en een grote bijdrage leveren aan de doelstelling van Nissan om CO2-neutraal te worden. We zullen innovatie die het leven van mensen verrijkt, blijven stimuleren en streven naar een duurzame toekomst voor iedereen.”

Nissan sets carbon neutral goal for 2050

Doelstelling onderdeel van grote geheel

De doelstelling van Nissan is gebaseerd op de programma’s die het merk al decennialang voert om emissie te reduceren en elektrische voertuigtechnologieën te bieden die ten goede komen aan het milieu en de samenleving. De inspanningen van Nissan op gebied van elektrificatie en emissiereductie ondersteunen bovendien het doel van het Klimaatakkoord van Parijs en de wereldwijde voortgang naar CO2-neutraliteit in 2050.

De ambitie van Nissan is ook terug te zien in eerdere initiatieven onder het Nissan Green Program en het werk dat men steekt in het minimaliseren van de CO2-voetafdruk van haar producten en activiteiten. Nissan introduceerde de eerste elektrische auto voor massaproductie, de Nissan LEAF, en heeft tot nu toe al meer dan 500.000 exemplaren van dit emissievrije model verkocht. Ook blijft Nissan samenwerken met coalities in de industrie en met overheden voor de ontwikkeling van infrastructuur en het creëren van publieke bewustwording van de voordelen van elektrische voertuigen.

Nissan sets carbon neutral goal for 2050

Duurzame toekomst komt dichterbij

Vanaf 2030 zullen alle nieuw geïntroduceerde Nissan modellen zijn geëlektrificeerd in belangrijke markten zoals Japan, China, de VS en Europa. Daarmee behoort Nissan tot de leiders op het gebied van de acceptatie van elektrische voertuigtechnologie.

Nissan gelooft dat de automotive-industrie een drijvende kracht kan zijn achter het behalen van de milieu- en klimaatdoelen. Dat kan met inzet voor innovatie en impactreductie en door wereldwijd samen te werken met overheden en andere partners. Samen met de toename van hernieuwbare energie en laadinfrastructuur draagt de elektrificatie van voertuigen samen met duurzame activiteiten bij aan het sneller bereiken van een CO2-neutrale toekomst.

HomeNieuwsDoelstelling Nissan: CO2-neutraal in 2050